สรุปข้อมูลสั่งซื้อ

Bios Life Air
เครื่องกรองอากาศ BiosLife Air จำนวน 1 เครื่อง
14,000
รวม
14,000

เลือกวิธีชำระเงิน

บัตรเครดิต
โอนเงิน

กรอกข้อมูลผู้สั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง